Přeskočit na obsah

rtn. Bc. Ing. Marek Kotrba, DiS., Dr.
policejni nebo vojenska hodnost vzdy na prvnim miste pred jmenem viz rotny

Před jménem
Bc. bakalář
BcA. bakalář umění
Ing. inženýr
Ing. arch. inženýr architekt
Mgr. magistr
MgA. magistr umění
MUDr. doktor všeobecného lékařství
MDDr. doktor zubního lékařství
MVDr. doktor veterinárního lékařství
JUDr. doktor práv
RNDr. doktor přírodních věd
PharmDr. doktor farmacie
PhDr. doktor filozofie
PaedDr. doktor pedagogiky
RSDr. doktor sociálních věd
ThDr. doktor teologie
ThLic. licenciát teologie
doc. docent
prof. profesor

Za jménem
Ph.D. doktor
Th.D. doktor teolgoie
DiS. diplomovaný specialista
CSc. kandidát věd
DSc. doktor věd
dr. h. c. doktor honoris causa / čestný doktor

Hodnosti
rtn.
rotný
stržm. strážmist
nstržm. nadstrážmistr
pprap. podpraporčík
prap. praporčík
nprap. nadpraporčík
ppor. podporučík
por. poručík
npor. nadporučík
kpt. kapitán
mjr. major
pplk. podplukovník
plk. plukovník
brig. gen. brigádní generál
genmjr. generálmajor
genpor. generálporučík
voj. vojín
svob. svobodník
des. desátník
čet. četař
rtm. rotmistr
nrtm. nadrotmistr
šprap. štábní praporčík
arm. gen. armádní generál

PO
AUTOKOLA, s. r. o.
obchodní referát
Ing. František Veselý, CSc.
ředitel
nám. Krále Jiřího 7
739 21 PASKOV

FO PŘES PO
Vážený pan
RNDr. Jan Kožíšek, Ph.D.
ekonomický ředitel
Biocel, a. s.
Zahradní 5
739 21 PASKOV

PO
LARISA, s. r. o.
Mgr. Aneta Dobrovolná, DSc.
vedoucí prodeje
Hlavní 25
460 11…Liberec 11 – 2 až 3 mezery mezi psč a městem

.

AUTOKOLA, s.r.o.
Mgr. Pavel Nejedlý
Obchodní akademie
Krátká 23
415 03  Teplice 3

ADRESA FO
Vážená paní
Ing. Zuzana Tachecí
poste restante   –   vyzvedne na poště
746 01  Opava

 

50% sleva
sleva 50 %
3,536 2 kg
6 378 km
1 + 1 = 2
6 mm x 2 mm
14. 6. 2003
14.06.2003
2003-06-14
3. června 2013